prevnext
 
 
 
 

Novinky

left right
 • 2013-03-01

  V týchto dňoch sme úspešne uviedli do plnej prevádzky riešenie synchrónne replikovaných diskových úložísk určených pre našich klientov, ktoré sú umiestnené na našich dvoch lokalitách.

  viac>
 • 2013-02-01

  Na opätovné zlepšenie poskytovaných služieb sme navýšili kapacitu liniek do európskych peeringov na 2x10Gbps, pričom linky sú ukončené v uzloch Sitel a SIX pre plnú redundanciu.

  viac>
 • 2012-07-01

  Od dnešného dňa ponúkame našim klientom možnosť umiestniť si svoju technológiu do dvoch geograficky nezávislých datacentier.

  viac>
 • 2012-05-01

  Dnešným dňom Vám ponúkame možnosť riešení virtuálnych serverov postavených na najprepracovanejšej virtualizačnej technológii od spoločnosti VMWare.

  viac>
 • 2012-04-01

  V týchto dňoch sme do našej sieťovej infraštruktúry nasadili zariadenia Cisco Nexus radu 5000 a 2000.

  viac>
 • 2012-02-15

  Dnešným dňom bolo ukončené posilnenie chrbticovej siete spoločnosti LightStorm Communications na okruhu LSC-Sitel-SIX-LSC na 20Gbps.

  viac>
 • 2012-02-01

  Navýšili sme kapacitu liniek smerujúcich do zahraničia na 4x10Gbps ukončených v uzloch Sitel a SIX pre plnú redundanciu zahraničnej konektivity.

  viac>
 • 2011-12-15

  V najnovšej serverovej miestnosti POP3 sme zaviedli systém uzavretých teplých uličiek pre riadenie toku teplého vzduchu.

  viac>
 • 2011-11-25

  Dnes bola v serverovej miestnosti POP3 uvedená do prevádzky nová chladiaca jednotka EMERSON s výkonom 72kW, plynulou reguláciou výkonu a systémom monitoringu studených a teplých uličiek.

  viac>
 • 2011-11-15

  Ponúkame našim klientom možnosť umiestnenia svojich tower serverov do uzamykateľných boxov s autorizáciou bezkontaktnou kartou a KVM over IP. Boxy sú pripravené aj pre najväčšie tower servery s rozmermi VxŠxH - 80x35x90cm.

  viac>
 • 2010-09-01

  Dnešným dňom bola navýšená kapacita linky do slovenského peeringu na 10 Gbps.

  viac>
 • 2010-07-15

  Pre zefektívnenie chladenia klientských zariadení sme vykonali úpravy v miestnosti POP2 a vytvorili sme systém uzavretých studených uličiek.

  viac>
 • 2010-06-10

  Posilnili sme chladenie v serverovej miestnosti POP2 o chladiacu jednotku TOSHIBA s chladiacim výkonom 28kW.

  viac>
 • 2010-02-01

  V serverovej miestnosti POP3 sme zaviedli automatizovaný systém priameho merania spotrebovanej elektrickej energie digitalnymi elektromermi so zberom údajov.

  viac>
 • 2010-02-01

  Dnešným dňom sme uviedli do prevádzky novú serverovú miestnosť POP3. Miestnosť je dimenzovaná na umiestnenie 35 rackov s výškou 48U. Každý rack je možné napájať z dvoch nezávislých vetiev zálohovaných UPS a dieselgenerátorom. Pripojenie do siete internet je možné cez sieťové zariadenie Cisco 6509-VSS 1440 na metalickom, alebo optickom vedení. V prípade záujmu je možné pripojiť klientské zariadenia priamym optickým vláknom do uzlov SIX, alebo SITEL.

  viac>

Prečo LightStorm?

Ponúkame našim klientom služby na profesionálnej úrovni za výborné ceny s použitím špičkového technického vybavenia. Našou filozofiou je dávať klientom úplné a presné informácie o službách a cenách. Preto u nás nenájdete žiadne skryté poplatky, ktoré Vás môžu nemilo prekvapiť a sme Vám k dispozícii 24 hodín denne na riešenie problémov. Neustále sa snažíme zlepšovať naše technické vybavenie, aby sme Vám vedeli ponúknuť tie najlepšie služby.

Dáta a internet

Klientom ponúkame dátové služby s využitím rôznych technológií s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť a najvýhodnejší pomer ceny ku kvalite služby. Na budovanie dátových spojov používame všetky dostupné moderné technológie ako optické vedenia, rádioreléové spoje v licencovanom aj voľnom pásme a digitálne okruhy. V rámci dátových liniek poskytujeme pripojenie do siete Internet, alebo rôzne typy služieb podľa požiadaviek klientov vrátane zabezpečených spojení VPN atď.


Internet

Ponúkame pripojenie do siete Internet cez našu dátovú infraštruktúru s použitím symetrických rýchlostí, ktoré sú garantované a dátovo aj časovo neobmedzené.

Všeobecné vlastnosti služby Internet:
- symetrická a garantovaná rýchlosť
- časovo a dátovo neobmedzené (flat)

Garantovaný prístup prostredníctvom:

- optických vedení
- digitálnych okruhov
- rádioreleových okruhov v licencovanom a voľnom pásme

Zdieľané prístupy prostredníctvom:
- ethernetových káblov
- rádioreleových okruhov vo voľnom pásme
- iných technológií podľa požiadaviek zákazníka


Dátové služby

Ponúkame výstavbu a správu dátovej siete pre Vašu vnútrofiremnú komunikáciu, ktorá umožňuje ľahko a efektívne prepojiť všetky firemné pobočky do jednej privátnej siete. Nami vybudovaná dátová sieť výrazne zníži a optimalizuje počiatočné aj prevádzkové náklady.

Dátové služby zahŕňajú:

- prenájom medzinárodných a miestnych dátových digitálnych okruhov
- prenájom koncových zariadení na prenos dát
- dátové služby IP VPN, IPSec VPN
- last mile pripojenie klienta k sieti
- výstavba chrbticových spojov a uzlov dátových sietí
- dátové prepojenie prístupových bodov zákazníka


Lokálne dátové siete LAN

Ponúkame návrh, výstavbu a správu lokálnej dátovej siete LAN. Návrh zahŕňa komplexné projektovanie siete od topológie až po optimálne rozloženie jednotlivých komunikačných uzlov a profesionálnu štruktúrovanú kabeláž.

Dátové LAN služby zahŕňajú:

- návrh vlastností, topológie a štruktúry siete
- realizácia, meranie, oživenie a nastavenie systému
- výber technológie a optimalizácia podľa požiadaviek klienta


Všeobecné obchodné podmienky pre službu prístupu do siete Internet na stiahnutie